foto2

Staškovské mažoretky úspešne zakončili sezónu

Staškovské mažoretky fungujú 14 rokov, za tento čas už získali mnoho ocenení doma aj v zahraničí. Aj tento rok bol pre ne veľmi úspešný, zúčastnili sa Majstrovstiev Slovenska v Maláckach, kde získali 3x zlato, 4x striebro a 1x bronz. Z  Majstrovstiev Slovenska postúpili na Majstrovstvá Európy do Púchova, kde získali krásne druhé a tretie miesto a titul I. Vicemajster Európy a II. Vicemajster Európy. Jednou z najúspešnejších súťaží, kde názov ,,Mažoretky Staškov“ znel najviac krát bol Memoriál J. Necida v Hraniciach. Dievčatá si vybojovali 10x zlato, 3x striebro a 3x bronz a postúpili do Prahy na Majstrovstvá sveta asociácie IFMS. V Prahe mažoretky opäť ukázali, že sa vedia presadiť aj v takej veľkej konkurencii a získali 2 x titul Majster sveta a zlaté medaile a 2 x titul I. Vicemajster sveta a teda striebro. V septembri sa konali Majstrovstvá sveta asociácie MWF v Poreči v Chorvátsku, ktoré boli  zaslúžená odmena za celý rok snaženia sa na tréningoch. Mažoretky si užili more, ale hlavne opäť súťažili a veľmi úspešne. Slovenská hymna dvakrát znela pre staškovské mažoretky, ktoré sa tešili titulom Majster sveta a dvakrát získali titul I. Vicemajster sveta. Okrem týchto veľkých súťaž sa mažoretky zúčastnili aj súťaži v Turzovke, Záhorskej Vsi a posledná bola v Púchove. Za celú súťažnú sezónu celkovo získali 26x ZLATO, 24x STRIEBRO, 13x BRONZ. Pochvala patrí všetkým mažoretkám detičkám, kadetkám, juniorkám, seniorkám, mamičkám  a samozrejme naším trénerkám. Ďakujeme sponzorom, rodičom a všetkým, ktorí nás podporujú.

Text: Erika Jurgová

Foto archív Mažoretky Staškov

foto1 foto2