nerysyxdsy_sorchzk2tpg_podnikate-vladislav-urina-a-za-n-m-jeho-p-cha

Osobne sa veľmi teším na návštevu MM Arény…

…spomenul  laureát ceny Mimoriadny prínos pre šport na Kysuciach, pán Ing. Vladislav Šurina. Presne vie, že Športové zázemie je základ. Určite sa zhodneme, že ak nemáte kde, nedostávate podnet vôbec niečo pre seba urobiť. Samozrejme, že existujú výnimky, ľudia, ktorí športujú v otvorenej prírode a pre svoje aktivity potrebujú „len“ kvalitnú obuv a športové oblečenie. No, koľko je nás takých?

Vladimír Dzurila, Peter Šťastný, Miroslav Šatan, alebo Wayne Gretzky sa stali legendami a nezabudnuteľnými hokejovými ikonami len preto, že ich rodičia prihlásili na prvý tréning. Prišli, obuli si korčule a vyzúvali ich ako legendy. Nie, nie. Kiežby to bolo také jednoduché, ale nie je. Keď už máte kde, potom treba vedieť aj „ako“.  To je mimoriadne dôležitá súčasť rozvoja talentovaného mladého človeka, ktorý si v živote vyberie „svoj“ šport. O tom však teraz písať nebudeme.

upr

Kysucký šport navštívil človeka, Kysučana, ktorý sa zaslúžil o zatraktívnenie kysuckého regiónu tým, že v ňom postavil Futbalovú arénu európskych rozmerov, kde si kľučku na dverách vymieňa Slávia Praha so Slovenskou reprezentáciou, ale aj regionálne kluby a futbalisti všetkých vekových kategórií. Prečo nie. Je tu, v Korni…

Ing. Vladislav Šurina postavil a spoločne so svojimi najbližšími buduje športové zariadenie historického významu, ktoré dáva šancu športovo žiť Kysučanom a samozrejme aj hosťom z rôznych kútov sveta.

Prečítajte si odkaz človeka, ktorý presne vie, čo znamená pracovať v športovom odvetví, pozná plusy, ale aj mínusy tvorcu športového života na území Kysúc a Slovenska. Nech sa páči.

V prvom rade chcem poďakovať p. Martykánovi za vybudovanie krásneho športového stánku. Je potrebné si to vážiť, ale zároveň by som chcel vyzvať komunálnu sféru, pokiaľ možno pomôcť k udržateľnosti tohto objektu.

Pán primátor Krásna nad Kysucou je jeden z najúspešnejších komunálnych politikov a osobností na Kysuciach. Myslím si, že tento výnimočný športový stánok by mal mať v ňom a meste Krásno nad Kysucou, oporu a veľkú podporu.

Treba vážne zdôrazniť, že MM aréna plní aj významnú spoločensko-športovú funkciu v našom regióne. Myslím si, že aj keď ide o podnikateľskú oblasť, tak hala neunesie plné daňové zaťaženie vo forme daní z nehnuteľností a ostatných daní…

Na Slovensku máme pravdepodobne najvyššie ceny energií na svete a aj táto položka bude výrazne ovplyvňovať prevádzkové náklady haly. Naša futbalová aréna v Korni platí 22 centov (!) za 1 Kw, pričom športové zariadenia napríklad v Českej republike zaplatia za 1 Kw len 12 centov…

Vo vyspelých krajinách už dávno pochopili, že výstavba športových zariadení v réžii mesta či obce je vysoko neefektívna a dané mestá a obce neprimerane zaťažuje prevádzkovými nákladmi, ktoré môžu využiť účelnejšie. Z toho vyplýva ďaleko jednoduchšia cesta spojiť samosprávu s podnikateľskou sférou a záujmovými združeniami, aby spoločnými silami z prostriedkov Európskej únie či štátnych zdrojov budovali športové objekty a prenechali ich v správe záujmových združení. Samozrejme, že služby nemôžu byť zadarmo. Efektívnou správou sa musia „vykúpiť“ prevádzkové náklady športového zariadenia.

Nech to znie akokoľvek, musíme myslieť na to, že sú splnené nasledovné skutočnosti:

  • Mesto, obec a región má vytvorené podmienky pre šport.
  • Mesto, obec nie je zaťažené budúcimi prevádzkovými nákladmi.
  • Je zabezpečený rozvoj mládeže v oblasti telesnej kultúry a športu.
  • Efektívnou správou sa minimalizujú náklady na šport.

Je potrebné zdôrazniť, že sa musia zmeniť aj ďalšie skutočnosti, nevyhnutné pre rozvoj športu:

  • Nesmieme zdaňovať a zaťažovať ostatnými odvodmi (zdravotné poistenie, sociálne poistenie…) trénerov mládeže – to jednoducho z praxe nie je možné a udržateľné.
  • Nie je možné zdaňovať športové podujatia a služby športu pre mládež, najvyššou daňou z DPH. To je nesprávny prístup k rozvoju športu. Skôr ho brzdí a ničí už v zárodku..
  • Navrhujem oddeliť financovanie krúžkov (centier voľného času) od financovania registrovaných klubov, pretože trvalo udržateľný rozvoj športu zabezpečuje práve šport cestou registrovaných športových klubov.
  • Podľa môjho názoru, keď si ktorákoľvek politická strana zakomponuje do programu a dokáže presadiť „Reálny rozvoj športu na Slovensku“, získa minimálne 2 až 4 % priazne voličov k dobru.
  • Zákonom oslobodiť od dane z nehnuteľnosti športoviská, športové zariadenia a objekty. V znení súčasného zákona o dani z nehnuteľností je možné oslobodiť od dane z nehnuteľnosti rôzne kultúrne, spoločenské a iné zariadenia, ale športové zariadenie nie sú v tomto zákone uvedené (toto je snáď len Slovenská rarita)

Osobne sa veľmi teším na návštevu MM arény, výnimočného športového stánku na Kysuciach.

Želám všetko dobré a buďte zdraví, priatelia.

Ing. Vladislav Šurina

Kto si neprečítal rozhovor s p. Martykánom po slávnostnom oficiálnom otvorení MM Arény v Krásne nad Kysucou, môže kliknúť na článok TU: Budem rád, keď to športovisko bude žiť.

Foto: Nový čas a Kysucký šport

26913585_1973001036061077_849323137_n