Olešná

Mladí hasiči súťažili v Olešnej aj v Rakovej

dňa 24.9. sa konal v Olešnej 1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku o putovný pohár starostu obce.

Zúčastnilo sa 16. družstiev a putovný pohár si odniesli mladí hasiči z DHZ Kolárovice Centrum. V Olešnej sa pod vedením Stanislava Buchcára  v obecnom DHZ podarilo obnoviť prácu s mládežou. Podujatie sa podarilo zorganizovať aj vďaka podpore partnerov na čele s obecným úradom v Olešnej. Poďakovanie patrí aj sponzorom: Urbár Olešná pozemkové spoločenstvo, Fire System Korňa, Stavon s.r.o. – Rudolf Blažek, Timea s.r.o. – František Čečotka, P.B.San s.r.o. – Jozef Perďoch, Stavobyt Čadca – Pavol Beleš, Ľubica a Rastislav Duajovi – Olešná, Pohostinstvo Marta Hrušková – Olešná Polgrúň, Autoservis a pneuservis – Pavol Husár, Alexander Ivanyi Turzovka, Botur s.r.o. – Jozef Bogáň – Turzovka, G&F Energy s.r.o. Čadca, František Ďurkáč Podvysoká, poďakovanie patrí aj priateľom z DHZ Staškov za pomoc pri organizovaní súťaže.

Výsledky chlapci:

 1. DHZ Kolárovice centrum
 2. DHZ Raková
 3. DHZ Petrovice

Výsledky dievčatá:

 1. DHZ Korňa
 2. DHZ Petrovice
 3. DHZ Čierne – vyšný koniec.

Korňa

 

V nedeľu 25.9. sa v Rakovej konal X. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov o putovný pohár generálneho riaditeľa „Kysuckých pekárni Vilija“ . Zúčastnilo sa až 18 družstiev. Zaujímavosťou bola účasť 2 družstiev z Českej republiky, ktoré pretekali mimo hlavnú súťaž a za svoju snahu si odniesli torty od riaditeľa Kysuckých pekárni Vilija.  Najrýchlejším družstvom boli opäť chlapci z DHZ Kolárovice centrum, ale príjemným prekvapením boli dievčatá z DHZ Radôstka, ktoré dosiahli celkovo tretí najrýchlejší čas.  Najlepších 5 družstiev si odnieslo finančnú odmenu a pre všetkých bola pripravená aj pamätná plaketa.

Výsledky chlapci:

 1. DHZ Kolárovice centrum
 2. DHZ Staškov
 3. DHZ Makov

Výsledky dievčatá:

 1. DHZ Radôstka
 2. DHZ Kolárovice centrum
 3. DHZ Čierne

O 14. hodine pokračoval hasičský program v Rakovej okrskovou súťažou. Zúčastnilo sa 5 družstiev, menovite:  Staškov, Olešná, Zákopčie – ústredie, Zákopčie- Tarabov a Raková. Hasiči si zasúťažili, potom si vymenili skúsenosti. Na záver programu prebehlo hlasovanie o „all stars team“. Výsledkom bolo zmiešané družstvo, ktoré aj napriek tomu, že spolu nikdy v takom zložení nebežali dali krásny čas 19:98 s. Najlepší čas z okrskovej súťaže dosiahli pretekári zo Staškova – 17,59 s.

Hasičský šport má na Kysuciach dlhú a úspešnú tradíciu. Aj vďaka takýmto úspešným víkendom sa darí pokračovať v budovaní nových družstiev a zlepšovaní hasičských zručností.

www.kysuckysport.sk, foto DHZ Olešná a DHZ Raková

rakova