obr

HORSKÝ TERÉNNY BEH – HREBEŇOM JAVORNÍKOV

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ STREDISKA KASÁRNE-MAKOV a  OBEC MAKOV

pozývajú na

PRVÝ ROČNÍK HORSKÉHO TERÉNNEHO BEHU
HREBEŇOM JAVORNÍKOV – (
Kasárne – Stratenec a späť)
v nedeľu 23.10.2016

Propozície:

Hlavný beh:
Trať: Kasárne-Penzión Javorník – (žltá turistická značka) sedlo Gežov – (červená turistická značka) Stratenec, pamätník padlým na konci II. svetovej vojny) – (červená turistická značka) sedlo Gežov – (žltá turistická značka) Kasárne-Penzión Javorník
dĺžka = 8,4 km, prevýšenie = celkový súčet + 311 m,
povrch: terén – lesná a poľná cesta, po štarte a pred cieľom asfalt
Značenie trate:
žltá a červená turistická značka + vlastné značenie
Prezentácia:
pred začiatkom preteku 9.00 – 10.40 hod. Makov, Kasárne – Penzión Javorník.
Prevoz zo žel. st. Makov (po príchode vlaku z  Čadce – 8:28 hod.) na Kasárne a späť k vlaku do Čadce (s odchodom o 15:39) bude zabezpečený!
Kategórie: Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
žiaci do 15 rokov                                           muži A 19-39 rokov
žiačky do 15 rokov                                        muži B 40-49 rokov
juniorky 16-18 rokov                                     muži C 50-59  rokov
juniori 16-18 rokov                                        muži D 60 a viac rokov
ženy E do 39 rokov                                       ženy F 40 a viac rokov
Štartovné:
4,- € kategórie: žiaci a žiačky, juniori a juniorky, dôchodcovia, 6,- € – ostatní, platba pri prezentácii.
V štartovnom je obed, občerstvenie, odmeny, doprava, zabezpečenie podujatia

Prihlášky:
Pre rýchlejšiu prezentáciu odporúčame online registráciu na podujatie – do 22.10.2016 do 20.00 hod. – a my vyplníme prihlášku za vás.

Prihlasujte sa na e-mail: vladimirpekar@centrum.sk.

V prihláške uveďte:

  1. Meno a priezvisko
  2. Rok narodenia – nutné pre zaradenie do kategórie
  3. Mládež do 15 rokov aj meno a priezvisko zákonného zástupcu
  4. Klub, resp. oddiel
  5. Adresa bydliska
  6. E-mail – funkčný
    Štart:

    spoločný 11.00 hod.,

Vyhodnotenie preteku:
najneskôr 13.30 hod. – Penzión Javorník

Odmeny:
každý účastník, okrem zážitku z behu v krásnej prírode získa pamätnú medailu, na e-mail uvedený v prihláške mu bude zaslaný Certifikát s uvedením dosiahnutého času a mena, najstarší a najvzdialenejší účastník získa upomienku.
Ceny:
– prví traja pretekári v každej kategórii vecné ceny
– 20,- € pre muža a pre ženu s najlepším časom bez ohľadu na kategóriu
Rodinný beh:
Trať: okruh okolo Penziónu Javorník, vhodný pre beh menších detí s rodičmi
Značenie trate:

vlastné značenie
Štart:

spoločný 11.10 hod.
Odmeny:

pamätná medaila, sladká odmena v cieli

 

Informácie:                                                                          Ubytovanie:
Mgr. Vladimír Pekár                                                             Penzión Javorník
e-mail: vladimirpekar@centrum.sk;                                      e-mail: penzion@javornik.sk;
tel.: +421 905 576 506                                                          tel.: +421 905 402 158
T E Š Í M E   S A   N A   V A Š U   Ú Č A S Ť …