turzovka2

Hasičská súťaž v Turzovke

7.8.2016 o 12,00 hodine v areáli športu v Turzovke – Závodie.

Pozvánka na 44. ročník hasičskej súťaže o Beskydský pohár Slovensko – Českej vzájomnosti.

Súťaž sa koná v nedeľu dňa 7.8.2016 o 12,00 hodine v areáli športu v Turzovke – Závodie.

Štartovné 7 Eur ( 200 Kč )

Súťaž prebieha podľa pravidiel SSHL. ( hurá systém)

Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť pravidlá, na ktoré upozorní pri nástupe.

Čas sa meria elektronickou časomierou !!!

Protest sa podáva ihneď po skončení útoku, hlavnému rozhodcovi a podáva ho veliteľ družstva.

Štartovať sa bude podľa príchodu družstiev !!!!!

Kategórie a odmeny:

                   Muži                                                                              Ženy

  1. Putovný pohár + Pohár + 50 Eur                                               1. Pohár + 30 Eur
  2. Pohár + 30 Eur                       2. Pohár + 20 Eur
  3. Pohár + 10 Eur                       3. Pohár + 10 Eur

Pri strate, alebo poškodení putovného pohára je organizácia, ktorá ho získa na jeden rok, povinná uhradiť usporiadateľovi sumu 200 Eur!!!

Muži + ženy z PS – 8

Výzbroj

2 savice 2,5 m , 1 sací kôš, 2 hadice B , 4 hadice C , rozdeľovač ľubovoľný, 2 prúdnice ľubovoľné.

Útok od stroja PS – 8 je ľubovoľný.

Družstvá, ktoré sa prihlásia do tejto kategórie, štartovné neplatia !!!!!!!

Táto kategória bude tiež odmenená pohármi.

Info :           hasiciturzovka@centrum.sk

Tešíme sa na Vašu účasť !

Občerstvenie je zabezpečené.

 

Veliteľ : Ing. Tomáš Gajdičiar                                                                                    predseda : Jozef Malík

e-mail : malik_jozef@post.sk