OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VIDEO: Hasičský deň detí v Makove

Medzinárodný deň detí v Makove bol v tomto roku trocha výnimočný. O kompletný program plný športu zábavy a najmä dobrej nálady sa postarali členovia DHZ Makov spolu so svojimi zverencami z radov žiakov ŽŠ. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 detí základnej i materskej školy. Svoju šikovnosť a zručnosti si mohli vyskúšať v rôznych disciplínach.

Deti si okrem individuálnych a štafetových súťaží mohli nacvičiť poskytnutie prvej pomoci a transport raneného s členkou ČK. Taktiež ukážka hasičskej techniky a výstroja hasiča bola veľmi zaujímavá.

Detský hasičský deň bol zorganizovaný vďaka projektu V hasičskej komunite sa cítime bezpečne, ktorý obec podala začiatkom tohto roka. Jeho cieľom je podpora mladej generácie hasičov, zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizácie mládeže. O pár dní čaká členov DHZ -mladých hasičov výlet do hasičského múzea v Martine, ktorý ukončí druhú etapu projektu.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA