vys6

6.1.2016 – Trojkráľový výstup na vrch Vysoká

6.1.2016 o 14:00 – Podvysoká a Zákopčie

Pre všetkých obyvateľov Podvysokej, blízkeho okolia, ako aj pre milovníkov turistiky sa pokúsime založiť novú tradíciu.

Štart: pri pohostinstve pod Lipou o 10:00

cieľ: vrchol Vysoká ( 798m)

VHODNÉ AJ PRE DETI A CELÉ RODINY

program voľný

Obec Podvysoká sa nachádza v hornokysuckom podolí v severozápadnej časti Javorníkov pri pravom brehu toku rieky Kysuce. Chotár obce sa rozkladá na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strany hory Vysokej (jej výška je 798 m), Hrošovej a Bukoviny (výška 675 m). Pod vrcholom hory Vysokej sa stýkajú chotáre troch obcí, Podvysokej, Turzovky a Dlhej nad Kysucou. Na severnej strane je chotár Olešnej. Do začiatku 17. storočia na tomto území žili obyvatelia slovenského pôvodu, len malá časť bola inej národnosti. Obec dostala meno Podvysoká preto, lebo viac ako polovica rozlohy jej chotára je pod horou Vysokou. Toto meno obce sa používalo len v písomných záznamoch a v úradnom styku. Obyvatelia kraja, ktorí žili v roztrúsených osadách „pľacoch“ na okolí založenej obci zali názov Nová Dedina. Tento názov sa bežne používal ešte na začiatku tohto storočia. Aj to je dôkaz, že obec bola založená v osídlenom kraji. Rozloha chotára je 561ha.

organizátor: František Ďurkáč 0915 913 458

www.kysuckysport.sk