polmaraton

Starobystrický polmaratón

Usporiadateľ: Obec Stará Bystrica
Termín: 8. máj 2016 (nedeľa)

Štart – cieľ: Rínok sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici, pred Slovenským orlojom
o 10:00 – 10 km a polmaratón
o 10:05 – žiacke kategórie

Prezentácia: od 8:00 do 9:30 hod. v Základnej škole Stará Bystrica (dolná ZŠ)

Trať: 21,097 km

Kategórie:

MUŽIA – do 39 rokov

B – do 49 rokov

C – do 59 rokov

D – nad 60 rokov

ŽENYE – do 39 rokov

F – nad 40 rokov

Trať 10 kmKategórie: Trať 950 m
G1 – juniori (od 15 do 18 rokov)G2 – juniorky (od 15 do 18 rokov)

H1 – muži bez rozdielu veku

H2 – ženy bez rozdielu veku

J1 – žiaci 5. – 9. ročníkaJ2 – žiačky 5. – 9. ročníka
Trať 450 mK1 – žiaci 1. – 4. ročníka

K2 – žiačky 1. – 4. ročníka

Ceny:

Kategória žiaci a žiačky:vecné ceny 1. – 3. miesto Absolútne poradie polmaratón muži, ženy:1. miesto – 35 EUR

2. miesto – 25 EUR

3. miesto – 15 EUR

Kategória muži a ženy, juniori, juniorky:finančné odmeny vo všetkých kategóriách

1. miesto – 30 EUR

2. miesto – 25 EUR

3. miesto – 20 EUR

 

Štartovné: 3 EUR, žiacke kategórie štartovné neplatia.

Občerstvenie je zabezpečené len pre zaregistrovaných účastníkov v termíne do 30. 4. 2016. Pri registrácii v deň pretekov nie je možné zabezpečiť občerstvenie.

Popis trate: Povrch trate je asfaltový, Stará Bystrica kruhový objazd, po cyklomagistrále na Novú Bystricu a späť.

Šatne: Sú zabezpečené v budove Základnej školy Stará Bystrica (dolná ZŠ), sprcha v CVČ Stará Bystrica

Prihlášky: Zaslať do 30.4.2016 na adresu: polmaraton@starabystrica.sk, telefonicky na č.t. 041/4395122

Informácie: 0910 675 113 – p. Anna Balošáková, prípadne na adrese: polmaraton@starabystrica.sk

Kontakty na ubytovanie: Apartmány Stará Bystrica: 0907 238 133

Hotel Bystričan: 041/4395 285

Upozornenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vedomí si svojho zdravotného stavu, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

info: www.starabystrica.sk/sk/polmaraton

foto: www.ponek.sk

stara bystrica