logo_cesta_na_mesiac

Poď na cestu na Mesiac …

Vysoká nad Kysucou od 2.6. do 25.6.2016

Pri príležitosti osláv 400 rokov prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou a zároveň pripomenutia si slávneho potomka vysockých vysťahovalcov amerického astronauta E.A.Cernana, doposiaľ posledného človeka, ktorý stál na Mesiaci, usporiada obec Vysoká nad Kysucou a Klub turistiky Vysoká nad Kysucou v spolupráci s ďalšími spoločenskými organizáciami v obci v rámci osláv 400 rokov prvej písomnej zmienky o obci štafetový non-stop pochod „Cesta na Mesiac“ na minimálne 2.160 km (bude to určite najdlhší non-stop peší štafetový turistický pochod na svete).Pozývame naň aj vás!

logo_cesta_na_mesiacMiesto konania (sídlo org. štábu, štart aj cieľ): Obecný úrad Vysoká nad Kysucou

Termín konania turistického non-stop pochodu bude:

od 2. 6. 2016 – štvrtok (o 16:00 štart prvého účastníka)

do 25. 6. 2016 – sobota (o 11:30 hod. predpokladaný príchod posledného základného účastníka). Pochodu sa môžete zúčastniť individuálne, alebo kolektívne v ktorúkoľvek dennú či nočnú dobu (podľa záujmu)počas celej doby trvania akcie.

Trasa bude dlhá 10 km s prevýšením 365 m a bude mať štart i cieľ v centre obce v budove obecného úradu. Na jej prejdenie turistickým tempom bude pre základných účastníkov stanovený limit 2:30 hod.

Priebeh dennej trasy: Centrum –  lesná cesta – kaplnka na Lazoch – Ragvanovo – Solíkovci – Šupíkovci – Vrchrieka – Žilinčiarovci – Krivina – po lesnej ceste nad Novú kolóniu – Centrum. Trasa bude v teréne vyznačená vlastným značením.

Priebeh nočnej trasy: Centrum – Arnold – Krivina – po lesáckej ceste na Nižný koniec – po štátnej ceste späť Centrum. Nočnú trasu budú základní účastníci absolvovať minimálne s jedným spoluúčastníkom.

Tieto trasy bude štafetovým spôsobom absolvovať minimálne 216 základných účastníkov starších ako 18 rokov s trvalým, či prechodným pobytom v obci Vysoká nad Kysucou, alebo rodákov z Vysokej a členov Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou. Pohyb základných účastníkov bude nepretržite sledovaný cez GPS a monitorovaný na web stránke obce Vysoká nad Kysucou.

Spolu so základnými účastníkmi môže na každý 10 km  úsek (štart cca každé 2:30 hod.) vyštartovať  vo dne i v noci ľubovoľný počet spoluúčastníkov  bez ohľadu na vek,  miesto trvalého bydliska a štátnu príslušnosť. Čas na prejdenie úseku pre spoluúčastníkov nebude limitovaný. Trasu môžu absolvovať  tempom vyhovujúcim zloženiu ich kolektívu.

Pre vzdialenejších účastníkov a OT KST, ktorí sa non-stop pochodu zúčastnia bude pripravená aj „predĺžená trasa“ s dĺžkou 20 km. Táto trasa je vytýčená pre tých, ktorým je samozrejme 10 km málo a umožníme im tak spoznať väčšiu časť katastra obce Vysoká a jej kopaničiarskeho osídlenia.

Z 10 kilometrovej „základnej“ trasy odbočí trasa na Vrchrieke na červenú turistickú značku a bude pokračovať cez Luby 910 m (na vrchole je rozhľadňa s výbornými výhľadmi) – osadu Ovsennovci – sedlo Melocík – Pančavu – osadami Zadná a Predná Šatina, Jedľovník a Dučkov do Žilinčiari, kde sa opäť napojí na základnú trasu.

V rámci priebehu akcie budeme organizovať pre tých čo uprednostňujú spoločné turistické akcie:

2. 6. 2016 (štvrtok) – „ostrý“ štart prvého účastníka Cesta na Mesiac o 16:00 hod. (prezentácia spoluúčastníkov od 15:00 hod.)

4. 6. 2016 (sobota) – slávnostný štart o 10:30 hod. – prezentácia od 08:30 hod.

10. 6. 2016 (piatok) – nočný pochod Cesta na Mesiac štart o 21:30 hod. – po dennej trase

11. 6. 2016 (sobota) – denný pochod Cesta na Mesiac – pre verejnosť 10:00 hod. (prezentácia od 08:30 hod.)

18. 6. 2016 (sobota) – denný pochod Cesta na Mesiac – pre verejnosť 11:00 hod. (prezentácia od 08:30 hod.)

18. 6. 2016 (sobota) – nočný pochod Cesta na Mesiac štart o 22:00 hod. – po dennej trase

24. 6. 2016 (piatok) – 6. ročník Za svätojánskymi muškami (hojana, heligónky, občerstvenie) štart o 21:45 hod. Organizuje OZ Voľný čas po časti trasy pochodu

25. 6. 2016 (sobota) – Záverečný úsek Cesty na Mesiac o 11:30 hod., (prezentácia od 10:00 hod.)

Trasu pochodu môžete absolvovať aj opakovane či už ako jednotlivec, prípadne v kolektíve. Na záver budú odmenení:

– účastník s najväčším počtom absolvovaných úsekov

– účastník s najväčším počtom absolvovaných úsekov v rade

– účastník s najväčším počtom nočných úsekov

– najstarší účastník

– najmladší účastník (aj nesený, alebo vezený)

– najvzdialenejší účastník

– najpočetnejšia rodina – bez ohľadu na priezviská

– najpočetnejšia skupina s rovnakým priezviskom (nemusia byť rodinou)

– najpočetnejšia skupina s rovnakým krstným menom

– najpočetnejší OT KST (preukázať sa členskými preukazmi)

Vzdialeným záujemcom o účasť na pochode uvádzame možnosti zabezpečenia si ubytovania v týchto ubytovacích zariadeniach (vzdialenosť max. 8 km od centra Vysokej).

U Cipára, Vysoká nad Kysucou, Semeteš, www.ucipara.sk , mob. +421 904 342 163, 23 lôžok

Penzión Poľana Makov, www.penzionpolana.sk, +421 911 197 967, 32 lôžok

Penzión Makov, www.penzionmakov.sk, +421 41 436 43 01

Motel Smažák, Turzovka, + 421 41 4352 263, +421 903 228 524 16 lôžok

Prípadne vám poskytneme kontakty aj na ďalšie ubytovacie zariadenia.

Akékoľvek informácie poskytneme záujemcom e-mailom: aopial@centrum.sk , mob. 0911  902 250.

zdroj: www.vysokanadkysucou.sk

plagat_cesta_na_mesiac