Pozvánka a materiál k VZD KHÚ 2019

Kysucká hokejbalová únia organizuje stretnutie delegátov..

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV KHÚ

Vážený pán/pani,

dovoľte, aby som vás pozval na Valné zhromaždenie delegátov Kysuckej hokejbalovej únie, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra (štvrtok) 2019 v Boston coffee and fun. Prezentácia členov a hostí začína 16.30 h. Zahájenie zhromaždenia je naplánované na 16.45 h.

Valné zhromaždenie delegátov KHÚ sa bude konať v náhradnom termíne dňa 27. septembra (piatok) 2019 v Boston coffe and fun od 17:30 h.

Program VZ KHÚ

  1. Otvorenie a voľba zapisovateľa
  2. Informatívna správa k téme Mestské hokejbalové ihrisko Čadca (predkladá Tomáš Urbaník)
  3. Zhrnutie a zhodnotenie sezóny 2018/2019 – ligy, turnaje, majstrovstvá sveta a Kysuce (predkladá Mgr. Tomáš Urbaník)
  4. Akčný plán rozvoja kysuckého hokejbalu (predkladá Mgr. Tomáš Urbaník)
  5. Voľba predsedu KHÚ (predkladá Mgr. Tomáš Urbaník)
  6. Správa o pôsobení výberu KHL v Žirafa lige (predkladá Mgr. Tomáš Urbaník)
  7. Kysucká hokejbalová sezóna 2019/2020
  8. Rôzne

S pozdravom

Mgr. Tomáš Urbaník

predseda KHÚ

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA KHÚ ZA OBDOBIE 2017 až 2019

V roku 2017 podpísala Kysucká hokejbalová únia v zastúpení Mgr. Tomáš Urbaník a Mesto Čadca v zastúpení Ing. Milan Gura tzv. Memorandum o spolupráci, v ktorom sa mesto Čadca zaviazalo postaviť mestské hokejbalového ihrisko, na čo sa neskôr v rozpočte vyčlenilo 170.000 Euro. Memorandum bolo podpísané v čase, kedy Hbk Čadca U19 získal strieborné medaily v Slovenskej hokejbalovej extralige a súbežne, počas play-off začala petícia za záchranu hokejbalového ihriska. Zaujímavosťou je, že HBK Čadca počas celej sezóny 2016/2017 neprehral ani jeden domáci zápas na starom ihrisku v Čadci.

V sezóne 2017/2018 a 2018/2019 sa uskutočnili pod hlavičkou Kysuckej hokejbalovej únií

Hokejbalové turnaje:

O pohár KHÚ–Memoriál S. Jurgu 2018 –1.DT Svrčinovec, 2. Hbc Skalité, 3. Suché dresy

O pohár KHÚ–Memoriál S. Jurgu 2019 –1. DCA Stars, 2. Hbc Skalité, 3. Dream team

3+1 KHÚ 2018 – 1. MicroTec Žilina, 2. Hbk Drucker Čadca, 3. Hbc Skalité

3+1 KHÚ 2019 – 1. Hbk Čadečka, 2. Vadičov team, 3. Hbc Skalité

O pohár primátora mesta Čadca 2018 – 1. Hbc Skalité, 2. Dream team, 3. Scorpions PB

O pohár primátora mesta Čadca 2019 – 1. Hbc Skalité, 2. Dream team, 3. Hbc Podzávoz

Dlhodobé súťaže:

Zimná liga KHÚ 2017/2018 – 1. Neslušskí vlci, 2. Hbc Skalité, 3. MicroTec ZA

Zimná liga KHÚ 2018/2019 – 1. Hbc CA Podzávoz, 2. Neslušskí vlci, 3. Vadičov team

Kysucká hokejbalová liga 2017/2018 – 1. KHK Suché dresy, 2. Dream team, 3. Krásno

Kysucká hokejbalová únia nominovala do ankety Športovec roka 2017 týchto hráčov: Lukáš Piják (majster sveta v hokejbale Pardubice 2017), Róbert Drábik (Bronzový medailista Slovenskej hokejbalovej extraligy), Braňo Chromiak (Majster Slovenskej hokejbalovej extraligy U19 v roku 2017) a do kategórie Športový kolektív roka vicemajstrov SR z HBK Čadca.

HBK Čadca U19 bol vyhlásený za Športový kolektív roka 2017 a Lukáš Piják sa dokonca stal celkovým víťazom a športovcom roka 2017.

Kysucká hokejbalová únia nominovala do ankety Športovec roka 2018 týchto hráčov: Lukáš Piják, František Čičala, Tomáš Čičala, Tomáš Bajánek (Vicemajstri Slovenskej hokejbalovej extraligy Protef PB), Tomáš Bajánek a Branislav Chromiak (Bronzoví medailisti na majstrovstvách sveta juniorov), Nikoleta Randová (Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta žien)

Hbk Čadca získal na Orava cup 2019 bronzové medaily

V roku 2018 bola vypovedaná nájomná zmluva na hokejbalové ihrisko, aby mesto, ako majiteľ pozemku mohlo započať stavbu nového hokejbalového ihriska, ktoré je v majetku mesta Čadca a v správe príspevkovej organizácie Dombyt Čadca.

 

 

INTERNÉ PRAVIDLÁ KHL a JKHL ktoré dopĺňajú pravidlá SHbÚ pre našu ligu


1. Na majstrovský zápas musí mužstvo nastúpiť v minimálnom počte 6 + 1

2. Majstrovský zápas začína vždy na čas. Mužstvo, ktoré sa nedostaví na ihrisko presne, dostáva automaticky 2 minúty. Ak sa zápas neuskutoční ani do 15 minút od jeho stanoveného začiatku, alebo od možného začiatku (môže vzniknúť sklz), zápas je automaticky kontumovaný v prospech mužstva, ktoré nastúpilo (v minimálnom počte 6 + 1 na hraciu plochu).

3. Rozhodca rozhoduje podľla platných pravidiel SHbÚ, interných pravidiel prijatých Valným zhromaždením Kysuckej hokejbalovej únie a Rady KHÚ ako hlavného organizátora súťaže.

4. Prilby hráčov na zápas sú povinné, komu chýbajú, pomôže CVČ.

5. Zápas v základnej časti musí skončiť víťazstvom jedného z mužstiev. Ak sa končí remízou v riadnom hracom čase, nasledujú samostatné nájazdy v počte tri. Zápas končí až keď jedno z mužstiev vstrelí víťazný gól.

6. Riadiaci orgán Kysuckej hokejbalovej ligy je riaditeľ KHL. Delegát zápasu pomáha pri nestrannom rozhodovaní v akútnych prípadoch. 

7. Hráč, ktorý nezaplatí štartovné, nemôže hrať. Hráč ktorý nie je na súpiske mužstva a chce začať hrať, si musí vybaviť cez vedúceho mužstva registračný preukaz. Štartovné musí uhradiť najneskôr pred prvým majstrovským zápasom, v ktorom nastúpi. Maximálny počet hráčov na súpiske nie je určený.

8. Kvôli správnosti štatistických údajov kontroluje zápis najprv zapisovateľ potom rozhodca, napokon kapitán mužstva a riaditeľ súťaže.

9. Pred každým zápasom skontroluje súpisku rozhodca. Na požiadanie to môže urobiť aj vedúci tímu.

10. Usporiadateľ majstrovských zápasov (Rada KHÚ) zabezpečí všetko potrebné pre plynulý priebeh zápasu (rozhodca, zapisovateľ pomôcky pre úpravu hracej plochy, bezpečnosť majetku KHÚ…).

11. Brány vyberajú mužstvá (družstvá), ktoré začínajú hrací deň prvým zápasom. Jedno mužstvo (družstvo) jedna brána.

12. Brány spratávajú mužstvá (družstvá), ktoré končia hrací deň posledným zápasom. Jedno mužstvo (družstvo) jedna brána. Mužstvo (družstvo), ktoré tak neurobí, postihne kontumácia a finančný trest (určí disciplinárka).

13. Hráč môže prestúpiť maximálne dva krát počas jarnej, a dvakrát počas jesennej časti. Poplatok za prestup je 10 Euro. O prestup požiada desať dní vopred. Vypíše prestupový formulár v dvoch vyhotoveniach.

14. Pokiaľ sa mužstvo nedostaví na majstrovský zápas ani 15 minút po jeho začiatku bez predošlej dohody, zápas sa kontumuje v prospech mužstva, ktoré prišlo a nastúpilo včas..

15. Za prvú kontumačnú prehru je pokuta 10,- €, za druhú 20,- €. Po tretej kontumácii bude mužstvo vyradené z ligy.

16. Ak chce mužstvo odložiť zápas, musí to po dohode so svojím súperom, oznámiť riaditeľovi súťaže najneskôr vo štvrtok do 20.00 h.

17. Na odloženie zápasu treba uviesť vážny dôvod.

18. Počas ročníka môže mužstvo odložiť maximálne 2 zápasy. Na odložené zápasy sa určí víkend v jesennej a jarnej časti pred play-off. Zápasy určené ako odložené nemôžu byť opätovne odložené, žiadnym družstvom. V prípade ak zasiahne vyššia moc, bude každý zápas individuálne posudzovaný.

19. Nie je prípustné, aby hráči nadávali alebo sa fyzicky vyhrážali rozhodcovi. Pokiaľ hráč slovne napadne rozhodcu dostane trest v hre ( TH ), bude vylúčený do konca zápasu. Na ďalší zápas nemôže nastúpiť pokiaľ nezasadne disciplinárna komisia. Disciplinárna komisia určí počet zápasov na ktoré hráč nemôže nastúpiť podľa sadzobníka trestov a určí pokutu podľa sadzobníka pokút.

20. Ak hráč neuhradí stanovenú pokutu do stanoveného dátumu určenému, v takom prípade bude udelená pokuta mužstvu, ktoré nemôže nastúpiť na ďalší zápas, kým nebude pokuta uhradená. Ak mužstvo (družstvo) neuhradí pokutu a nebude odohratý zápas, považuje sa to za odložený zápas. Mužstvo (družstvo) tak stráca právo odložiť si zápas. Ak neuhradí pokutu ani do ďalšieho zápasu, bude tento zápas kontumovaný v neprospech mužstva (družstva). Družstvu vzniká povinnosť na odložený zápas, prípadne kontumovaný zápas vyplatiť rozhodcu. Ak tak neurobí, družstvo bude vylúčené z ligy. Pri fyzickom napadnutí rozhodcu bude zápas ukončený, kontumovaný v neprospech mužstva, z ktorého hráč napadol rozhodcu a hráč vylúčený na celý prebiehajúci ročník KHÚ. Platí to aj po skončení zápasu mimo ihriska.

21. Rozhodca bude dostávať za jeden odpískaný zápas 10,-€ (plus cestovné 10 E) a časomerač ,5-€. Čiastky budú vyplácané vždy na konci zápasu.

22. Mužstvá musia nastupovať v jednotných dresoch (farba, číslo). Každý hráč musí mať rovnaký dres (brankár môže mať aj iný).

23. Pri nepriaznivom počasí (hustý dážď, sneženie), rozhodca preruší zápas a riaditeľ súťaže spolu s kapitánmi mužstiev dohodne dohrávku alebo opakovanie zápasu. Náhradný termín a stav zápasu sa uvedie do zápisu.

24. Mužstvo, ktoré nenastúpi na vypísaný zápas v play-of f bude vylúené. Pravidlo zrušené

25. Každý hráč hrá na vlastné nebezpečenstvo!

26. Hráča s nekompletnou výstrojou (iný dres, nie je prilba, chýbajú rukavice, nemá chrániče, nemá sieťku na prilbe ak má okuliare, používa iné ochranné prvky alebo časti dresu, ktoré nie sú dovolené podľa platných pravidiel SHbU) rozhodca nepripustí do zápasu.

27. Mužstvo Kysuckej hokejbalovej ligy môže disponovať maximálne tromi hráčmi, aktívne hrajúcimi aj inú súťaž (ligu), kde sú zaregistrovaní. Pravidlo neplatí pre kysuckých hráčov (Kysučanov). (VZ 16. 9. 2016).

Valné zhromaždenie KHÚ 16. 9. 2013 a Valné zhromaždenie KHÚ 12. 9. 2014, Valné zhromaždenia 16. 9. 2016

Subjekty KHÚ za obdobie 2017-2019, ktorí sa zapojili do dlhodobých súťaží organizovaných pod hlavičkou KHÚ

1. HBK KNM Predators ……………………………………………………………………………

2. KHK Suché dresy …………………………………………………………………………………

3. Hbc Čadca Podzávoz …………………………………………………………………………….

4. HBC Skalité …………………………………………………………………………………………

5. MicroTec Žilina ……………………………………………………………………………………

6. Medokýš Martin …………………………………………………………………………………..

7. Vlci Nesluša ………………………………………………………………………………………..

8. Vadičov team ……………………………………………………………………………………….

9. Hbk Drucker Čadca ………………………………………………………………………………

10. Krásno nad Kysucou …………………………………………………………………………..

11. Dream team Svrčinovec ……………………………………………………………………….

Čestné členstvo

Bc. František Ujházi…………………………………………………………………………………..

Jiří Chovančík……………………………………………………………………………………………

 

NÁVRH PRE NOVÝ PROJEKT, SPOSOB ORGANIZOVANIA KHL…

KHL open tour 2019/2020

Pre každého, kto má chuť si zahrať hokejbal! Odporúčame začať čo najskôr, nech máte čo najviac bodov do súhrnnej tabuľky v hre o najvyššiu hokejbalovú trofej v Strednej Európe!

Malou podmienkou pre prihlásených by mohlo byť zorganizovanie aspoň jedného kola KHL na svojom ihrisku… Usporiadať 1-2 (podľa potreby) turnaj do roka na svojom ihrisku. Turnaj bude stáť 5 E na hráča, s minimálnou sadzbou pre tím 40 Euro.

Jednotné štartovné = 5 Euro na hráča za turnaj

2 rozhodcovia = (50 E + 10 E) x 2 = 120 E (pri celodennej akcií a 15 zápasoch)

1 zapisovateľ = 50 E + 10 E = 60 E

Štandardizované pripomienkové predmety = 40-50 E (alebo do spoločného, z ktorého sa kúpia ceny pre najlepších, lenže tam nemusia byť mužstvá, ktoré napr vyhrajú jeden turnaj…)

Ostatné ostane „doma“ na rozvoj a podporu lokálneho hokejbalového klubu, ktorý usporiada KHL turnaj.

Podmienka: Hráči z Kysúc musia byť v pomere 80:20, 70:30, alebo 60:40 = z 10 ks aspoň 8:2;7:3;6:4 Kysučania:hostia. Iný pomer sa zaokrúhľuje nadol. Ak by vyšlo, že je v mužstve 5,9 hráča z Kysúc, je ich tam len 5…

SUMA: 230 E

230 : 40 = 6 mužstiev (po 8-9 hráčov)

54321=15 zápasov

Hrací čas: 2×15 minút hrubý čas. Posledné 2 minúty stopované

pravidlá ShBÚ

KYSUCKÁ HOKEJBALÓVÁ ÚNIA ZABEZPEČÍ

Reklama, Mediálne výstupy, Zápisy, štatistiky, výstupy do novín – Viktória Kysucká (zaplatená z ročného členského príspevku)

Tak tiež časť materiálneho zabezpečenia

Ceny pre najlepších hráčov a víťazov play-off turnaja. Celý chod? hm.. 🙂

1 -2, 1- 3, 1- 4, 1 – 5, 1- 6

2-3, 2- 4, 2 – 5, 2 -6

3- 4, 3- 5, 3- 6

4-5, 4- 6

5-6

Možný harmonogram:

Čadečka – 13. 10. 2019

Svrčinovec – 27. 10. 2019

Kysucké Nové Mesto – 10. 11. 2019

Krásno nad Kysucou – 10. 11. 2019

Kysucké Nové Mesto – 24. 11. 2019

Skalité –

Čadca Mestská športová hala – 1. 12. 2019 – Začiatok zimnej ligy KHÚ 2020

Miesto a formát Finálového turnaja sa rozhodne na novoročnej schôdzi hlasovaním.

Keby mala ZŠ Podzávoz mantinely, robíme KHL open tour aj tam!

Ideálny priestor začať zbierať po dedine, či meste, kde sa bude hrať, mladých hráčov, ktorí by cestovali na zápasy po Kysuciach spoločne so svojimi staršími kamarátmi.

Pred/poklady/: Obnovenie partie, zlatého jadra mužstva pre hokejbal. Obnovenie starých priateľstiev a hráčov, ktorí možno už nechodia, alebo menej hrávali. Položíme základ pravidelnej súťaži.

Prípadne model, ktorý navrhoval Noro Chovanec. Pevný počet prihlásených mužstiev na celú sezónu (povedzme 6 turnajov). Jedno štartovné na osobu – 15 Euro/hráč, alebo aspoň 150 Euro mužstvo a odohrať na turnaji po dve kolá. Akoby sa v jeden deň hralo klasické dvojkolo.

 

Spoločný projekt KHL HBK Čadca v Žirafa Žilina

Kysucká hokejbalová akadémia

 

Zimná liga KHÚ 2020

O pohár KHÚ 2020

Memoriál Stanislava Jurgu 2020

3+1 KHÚ 2020

Kysucké hokejbalové leto 2020

Kocka cup 2020 – Kysucké Nové Mesto

Panthers cup 2020 – Svrčinovec

O pohár primátora mesta Čadca 2020 – Čadca

O pohár starostu obce Skalité 2020 – Skalité

 

MOŽNÁ PODOBA PLAGÁTU …

PROPOZÍCIE EŠTE DOPLNÍME NA WEB

 

 

 

khl