rudinka

Hasičská súťaž v Rudinke – II.kolo SSHL

4.6.2016 v Rudinke

Dobrovoľný hasičský zbor Rudinka
Vás pozýva na
XXIII.ročník hasičskej súťaže o
Putovný pohár starostu obce Rudinka,
ktorá sa uskutoční dňa 4. júna 2016 o 13:00 na ihrisku v Rudinke. Súťaž je zaradená do Severoslovenskej Hasičskej Ligy ako 2. kolo. Štartovné pre každé hasičské družstvo 7 €. Kategórie muži, ženy. Povrch trate je trávnatý, nábeh tráva + betón, časomiera elektronická, terče sklopné.

Náradie: -motorová striekačka, PS 12, PS 8
-2 ks savice 2,5m
-2 ks hadice ,,B“
-4 ks hadice ,,C“
-1 ks rozdeľova
-1 ks sací kôš
-2 ks kľúče na savice
-2 ks prúdnice ,,C

Prevedenie útoku: Útok sa prevádza tzv.hurá systémom.Počet členov v družstve je 7, ktorí majú na prípravu základne čas 5 minút.Náradie,okrem savíc, nesmie presahovať základňu. Hadice na základni nesmú byť spojené, minimálna vzdialenosť medzi ozubcami polospojok je na vloženie papiera. Hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja. Útok je ukončený zrazením oboch sklopných terčov.
Občerstvenie: Zabezpečené organizátorom
Ceny:
Muži:
1.miesto: 80 eur+putovný pohár+pohár za umiestnenie
2.miesto: 60 eur+pohár
3.miesto: 40 eur+pohár
Ženy:
1.miesto:30 eur +putovný pohár+pohár za umiestnenie
2.miesto:20 eur+ pohár
3.miesto:10 eur+ pohár
Súťažiaci nastupujú na vlastné nebezpečenstvo!!!
Info:–0902549050
0944153805
Rezervácia poradia: www.sshl.sk

viac info v udalosti na FB: https://www.facebook.com/events/1609828765974686/

Tešíme sa na vašu účasť! 🙂

rudinka