florba1

Florbalový turnaj CVČ Turzovka aj s našou podporou

Centrum voľného času v Turzovke zorganizovalo dňa 1.februára 2016 (počas polročných prázdnin) 2.ročník Novoročného florbalového turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev.

Vyhodnotenie turnaja – starší žiaci :   

 1.miesto  CVČ Turzovka B

 2.miesto  CVČ Čadca

 3.miesto    CVČ Turzovka A                                              

 Najlepší hráč turnaja :  Lukáš Buček (Čadca)

Najlepší strelec turnaja:  Dočár Jaroslav   8gólov  (Turzovka B)

Najlepší brankár turnaja: Stuchlík Adrián (Turzovka B)

Mladší žiaci : 

1.miesto   CVČ Čadca

2.miesto   CVČ Turzovka 

Najlepší hráč turnaja:  Krišica Andrej  (Turzovka)

Najlepší strelec turnaja:  Ondrušek Patrik  5 gólov  (Čadca)

Najlepší brankár turnaja: Vorek Šimin    (Čadca)

 Dievčatá:    

1.miesto   CVČ  Čadca A

2.miesto ZŠ Podvysoká 

3.miesto CVČ Čadca B  

Najlepšia hráčka turnaja:  Hegyiová Andrea ( ZŠ Podvysoká )

Najlepšia strelkyňa turnaja: Cerchlanová Katarína  5 gólov (CVČ Čadca)

Najlepšia brankárka turnaja: Majka Drábová (CVČ Čadca).

Víťazi boli odmenení medailami, diplomami a pohármi. Pre všetkých zúčastnených organizátor zabezpečil občerstvenie.

Ďakujeme vedeniu ZŠ v Turzovke za poskytnutie priestorov telocvične, sponzorovi turnaja p.Ďurkáčovi Františkovi – Kysucký šport, hlavnému rozhodcovi PaeDdr. Petrovi Jurgovi za regulérne rozhodovanie všetkých zápasov.

Počas polročných prázdnin v Turzovke zvíťazil šport.

                                                   Ved.odd. Tv a športu Mgr. Maďariová Janka, CVČ Turzovka

florba2 florba3 florba4