57232062_372956516640186_289361949710352384_n

Anton Siekel podporil olympijské kluby a výstavbu atletickej dráhy v Čadci

Pondelok, 15. apríla 2019, bola Čadca stredobodom olympijského diania na Slovensku. V Hoteli Tatra INN sa uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky, ktoré zorganizoval predseda Olympijského klubu Kysúc Jaroslav Klus s podporou Čestného člena SOŠV a Prezidenta združenia olympijských klubov Ivana Čierneho, Viceprezidneta SOŠV a predsedu Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenka Kríža a prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela. 

57059852_337270310257497_4385802873603096576_n

Na pracovnom stretnutí sa veľa pracovalo, schvaľovali sa pracovné komisie pre ďalší rok, navrhovali sa kritéria bodového hodnotenia olympijských klubov SR či sa pripravoval Olympijský deň 2019. Valné zhromaždenie bolo prerušené pre rokovanie na čadčianskej radnici, kde sa primátora mesta Milan Gura stretol s delegáciou olmypijského výboru v zložení Jaroslav Klus – predseda olympijského klubu Kysúc, Ivan Čierny – čestný člen SOŠV prezident OK SR a Anton Siekel – predseda SOŠV. Jednalo sa o tartanovej dráhe, ktorá by mala byť súčasťou futbalového štadióna FK Čadca. Prítomní sa zhodli na tom, že ide o mimoriadnu investíciu a podporu atletiky na Kysuciach a v meste Čadca. Rozhovor s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru prinesieme čoskoro.

Vyberáme niekoľko myšlienok, ktoré pre Kysucký šport povedal čestný člen SOŠV a predseda Združenia olympijských klubov Slovenska Ivan Čierny:

Olympijské kluby sú predĺženou rukou SOŠV pri šírení olympizmu. Základ, alebo gro celého fungovania je organizovanie Olympijského dňa, na ktorom sa naše olympijské kluby podieľajú. Kedysi to bol jeden deň, potom týždeň a minulý rok šlo o podujatie, ktoré bolo celý mesiac. Spolu-organizujeme rôzne akcie v rámci tohto podujatia alebo počas celého roka, kde je Hlavnou myšlienkou šíriť odkaz olympizmu a a aby nielen mladí ľudia dostávali odpovede na základne otázky: Čo je to olympizmus, čo znamená rozvoj olympizmu, kto je olympionik a podobné. Mnohokrát počujú z médií nejaké vyjadrenia olympionikov alebo vidia ich výsledky, ale k hlbšiemu zmyslu a odkazu olympizmu sa už toľko nikto nevracia. Našou úlohu je, aby sa tieto hlavné myšlienky dávali do povedomia pravidelne.“

Na slovensku máme 24 olympijských klubov, dnes pribudne Žiar nad Hronom.“

57038295_595475937530407_1162735921490034688_n

Jednou z podporných aktivít by bola realizácia nášho podnetu, ktorý sme dali Slovenskému olympijskému a športovému výboru, aby sa urobili pamätné tabule slovenským olympionikom tam, kde chodili na základnú školu. Nech je na nej text: Túto školu navštevoval tento olympionik, ktorý získal zlatú medailu… Máme záujem na tom, aby sa o týchto ľuďoch, vedelo a nech aj ten najmenší žiačik, ktorý školu navštevuje, prichádza s týmto človekom a jeho príbehom do pravidelného kontaktu.“

Máme vzory, na ktoré rýchlo zabúdame.“

Všetko je dané systémom. Čo sa píše o mládežníckom športe v centrálnych veľkých novinách? Ťažisko je v regióne, ale to nestačí. Musíme sa postarať o to, aby sa o sebe dočítali a aby sa videli mladí športovci v celoštátnych médiách! To je podpora, inšpirácia a aj motivácia nielen pre športovca. Keď som pretekal ja, o všetkom sa človek dozvedel zo stránok športu na zadnej strane novín. A to som mal 75 až 80 pretekov za rok! Žiaľ, v dnešnej dobe sa tu viac venujeme a bavíme o biznise v hokeji, fotbale, tenise, ako o nádejnom športovcovi, ktorý niečo dokázal a môže rásť.“

Musím povedať, že dnes stojí celý systém na rodičoch. Ak rodič nepomôže, máloktorý mladý športovec sa presadí. Žiaľ, aj preto nám odchádzajú niektoré športové talenty a stráca sa športová základňa či dokonca celé športové odvetvia.“

Niečo málo vieme oprášiť z minulosti. Treba si vedieť uznať, že kedysi bol športový systém prepracovaný. Kedysi bolo materiálno technické vybavenie na výbornej úrovni. Viem to, lebo som bol športovec a predstavte si, že ako športovec som si požičal svojho prvého favorita, ktorý sme mali pre rôzne prípady. Alebo, keď bolo treba okuliare na lyže, či iné vybavenie, všetko som si vedel požičať z klubu, alebo od partnera klubu . Dnes je to iné.“

Text a foto: Tomáš Urbaník

KYSUCKÝ ŠPORT