2886307_970x647

Anton Siekel: Otvorili sme dvere každému, kto má záujem podporovať šport na Slovensku.

Čadca privítala významných predstaviteľov slovenského olympizmu a športu! Hostiteľ zhromaždenia, predseda Olympijského klubu Kysúc Jaroslav Klus privítal Čestného člena SOŠV a Prezidenta združenia olympijských klubov Slovenska Ivana Čierneho, Viceprezidneta SOŠV a predsedu Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenka Kríža a samozrejme prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela Opýtali sme sa vedúcej osobnosti SOŠV na to, či splnila jeho návšteva svoj účel a tiež aj na pripravované zmeny v športe na Slovensku.

dsc_0236

Vitajte na Kysuciach pán prezident. Máte za sebou valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov Slovenska a návštevu čadčianskej radnice. Naplnil sa účel týchto stretnutí?

Ja som vždy rád, keď mám prísť za ľuďmi, pozrieť si miesta kde športujú a preto som veľmi rád, že aj dnešné stretnutia boli práve o tom. Nielen formálne, že sa konalo valné zhromaždenie olympijských klubov, ale hlavne preto, že sa tu zhromaždili ľudia s ktorými počas celého roka robíme, stretávame sa. Dnes sme mali príležitosť si povedať, aký máme plán na ďalšie obdobie, čo všetko chystáme v Slovenskom olympijskom a športovom výbore (SOŠV). Využili sme túto návštevu Čadce, aby sme sa stretli aj so zástupcami mesta, porozprávali sa o projektoch, ktoré sa pripravujú v rámci mesta, čo môže SOŠV urobiť preto, aby boli tieto projekty úspešné.

Ste veľmi skúsený človek v rámci debát a diskusií s ľuďmi či už z podnikateľskej sféry, alebo olympijského a športového výboru. Ako hodnotíte rokovania, ktoré prebehli v Čadci?

Všeobecne sú moje skúsenosti z takýchto stretnutí, ktoré mávam po Slovensku veľmi pozitívne. Zvlášť, čo sa týka agendy športu, tak volení zástupcovia miest a obcí sú za jedno v tom, že šport je dôležitou súčasťou života občanov a nezávisle od politických tričiek a názorov naprieč spektrom je šport téma, ktorá nás všetkých spája. Ja na oplátku deklarujem, že si vážime tých, ktorí v športe pracujú a keď vidím, že aj vo vedení miest a obcí sa nachádzajú ľudia, ktorí si uvedomujú dôležitosť športu, tak som o to radšej, keď sa do miest a obcí, kde to so športom myslia dobre, môžem vracať a môžeme si aj menej formálne vymieňať skúsenosti, názory a vzájomne si pomáhať.

anton-siekel-clanokw

Po vašom zvolení sa v SOŠV intenzívne pracuje na rôznych témach. Fond pre podporu športu, rozšírenie kompetencie a stanov Slovenského olympijského výboru či športové poukazy…

My sme ešte ráno mali pracovný míting s kolegami, kde sme sa rozprávali o tom, ako sme pripravení v procese predkladania návrhov legislatívnych zmien, týkajúcich sa športových poukazov. Netajím, že už od môjho nástupu na vtedy ešte Slovenský olympijský výbor (SOV) som hovoril, že treba začať nastavením si pracovných tímov a pracovných procesov, ktoré sa týkajú dosiahnutia cieľa. Rovnako je to aj v otázke Fondu na podporu športu. Keď budeme hovoriť o vzorci na financovanie vrcholového športu, keď budeme hovoriť o vzorci na podporu infraštruktúry, tak to všetko sú správne veci. Začať treba niekde ďaleko skôr a to je práve systematizované a centralizované financovanie športu o ktorom sa rozprávame už dlhšiu dobu.

Čo si od Fondu na podporu športu sľubujete?

Pokiaľ ukážeme občanom a celej verejnosti, že máme poriadok vo financovaní, keď všetci uvidia a pochopia, že máme prehľadné, pochopiteľné a transparentné financovanie, práve na to má slúžiť fond, tak sa staneme dôveryhodnými partnermi pre rôzne zaujímavé a akceptované projekty. Naša pozícia bude o to lepšia a akceptovateľnejšie, ako keď chodíme od projektu k projektu a ľudia vlastne ani nechápu potrebné súvislosti.

Podľa našich informácií sa s myšlienkou Fondu na podporu športu nestotožnili všetky zväzy.

Názorové rozdiely sú úplne prirodzené. Ľudia sa stretávajú a diskutuj práve preto, aby si názory vymieňali a prichádzali na nové, spoločné riešenia. Pre mňa je dôležité to, že cítim podporu členov Slovenského olympijského a športového výboru. Pokiaľ má niekto iný názor je to v poriadku. Myslím si však, že je správne a rozumné pre všetkých, aby bol akceptovaný názor väčšiny. Ďalej som za, že ak sa na niečom dohodneme, ako sa hovorí, doma v kuchyni tak nech sú aj tieto závery a dohody interpretované ďalej. To je výzva pre ostatných kolegov. Diskusie by sa mali začínať na jednej platforme doma a nech sa verejnosti predkladajú konsenzuálne závery, pretože vymieňanie si názorov cez média, alebo rôzne odkazy nielen v športe, ale aj všeobecne v spoločnosti neprospieva dobrej veci.

S akými protichodnými názormi sa stretávate najčastejšie?

Zásadné rozdiely v názoroch k fondu alebo športovým preukazom ani tak nesúvisia s ich podstatou plnenia účelu, ale s menšou informovanosťou tých ľudí, ktorí majú odlišný názor. Lebo keď sa stretneme osobne a preberáme jednotlivé detaily k téme, tak sa nám stáva, že počas tých diskusií sa zhodneme na tom, že tento projekt, táto idea je správna. Napokon je aj zakotvená v programovom vyhlásení vlády, ktorá sa na programové obdobie 2016-2020 zaviazala, že vznikne Fond na podpor športu a že zavedie Športový poukaz. Teraz sa o tom vedie dôležitá diskusia, rozprávame sa akú má mať náplň. Možno nie každý je s tým hneď stotožnený, že by sa mal takýto systém do športu dostať. Ja však verím, že uvedením Fondu na podporu športu a Športových poukazov do praxe sa naplno odkryjú pozitíva tohto rozhodnutia a že ide o správnu myšlienku, ktorú treba podporovať.

V čom vidíte najväčší zmysel a potrebu zriadiť Fond na podporu športu?

Keby sme tu mali Fond na podporu športu, je tu niečo inštitucionalizované a v tej chvíli je úplne legitímne požadovať, aby sa požiadavky všetkých zväzov zhromažďovali v jednom tíme, ktorý bude vyhodnocovať a posúvať svoje skúsenosti a názory do praxe a komunikovať verejnosti športové priority. Napríklad, ak máme tento rok prioritu vodné športy, atletiku či tenis, verejnosť by lepšie vnímala jednotlivé kroky, ktoré by športu na Slovensku pomohli. Tieto pravidlá však nastavené nie sú tak rešpektujem, že je súčasný stav taký aký je.

Je úplne logické, že veľké športové zväzy, ktoré majú lepšiu administratívu, boli viac pripravené, mali viac ľudí na sekretariátoch a preto boli úspešnejšie vo svojich požiadavkách. Dnes by to malo byť tak, že aj menší národný športový zväz, ktorý bude zastúpený SOŠV bude mať príležitosť komunikovať svoje potreby a bude mať rovnocenný hlas v športovom hnutí.

56994108_520133995183567_1064406493538811904_n

Nie je náhoda, že ste do SOV vsunuli slovo „športový“ a tak vznikol SOŠV.

Áno, situáciu vnímame tak, že nemôžeme odlišovať olympijské športy na tie, ktoré sú a ktoré nie sú v programe olympijských hier. My hovoríme o tom, že olympizmus sám o sebe sú aj myšlienky, alebo vzory a príklady športovcov, ktoré treba komunikovať s mladými ľuďmi na pravidelnej báze. V neposlednom rade je to aj obrovská pomoc štátu a celej spoločnosti v tom, že keď budú ľudia športovať naprieč celým občianskym spektrom od malých detí, ich rodičov, vrcholových športovcov až po ľudí, čo si pôjdu zašportovať po zamestnaní, či seniorov tak krajina získava veľmi výrazné benefity. Slovenský olympijský a športový výbor je tu práve preto, aby pokryl takéto prierezové činnosti v športe a naša agenda sa rozšírila o neolympijské športy. Prijatím zmeny stanov sme tým otvorili dvere každému, kto má záujem podporovať športu na Slovensku.

Zákon o športe vymedzuje pojem „Uznané športy“ a my z praxe vieme, že práve tie majú omnoho väčšiu podporu rozpočtu, hoci myšlienky olympizmu sa rovnako týkajú napríklad hokejbalu ako aj futbalu.

Som rád, že to takto pomenúvate, preto lebo Ja som od začiatku presadzoval myšlienku, že v športovom hnutí by mali byť zastúpené športové subjekty rovnakým hlasovacím právom a postavením a za príklad som si bral Organizáciu spojených národov, Európsku úniu, alebo iné medzinárodné veľké inštitúcie, kde je hlas Francúzska, Nemecka úplne rovnaký ako hlas Monaka a Lichtenštajnska.

Prirodzená autorita, ktorá vyplýva z ich veľkosti, histórie aj ekonomickej sily sa má prejavovať práve v tom, že pomáhajú tým menším krajinám špecialistami a odborníkmi, a nie počtom hlasov v rozhodovaní. Deklaroval som, že SOŠV sa bude držať tejto idei a pre mňa je dôležitý každý hlas a budem ho počúvať úplne rovnocenne, či už ide o olympijský šport, alebo neolympijský šport, menší, väčší zväz, zimný, letný šport a podobne.

Názorový brainstorming lídrov jednotlivých krajín pomôže napredovať v rôznych oblastiach..

Áno. Čoskoro sa zúčastním vystúpenia národných olympijských výborov na ANOK-u a to je 206 olympijských výborov, ktoré sa stretnú, diskutujú a vymieňajú si názory. Názor ktorejkoľvek africkej krajiny je úplne rovnocenný ako anglického olympijského výboru, alebo čínskeho a vedia sa dohodnúť! Vedia komunikovať a vedia prijať aj spoločné rozhodnutia, takže nezdieľam názor, že veľkosť znamená automaticky väčší pomer na hlasovacích právach. Práve naopak. Veľkosť má byť záväzkom toho, že pomáham a som solidárny k menším zväzom a poskytujem im tú znalosť a skúsenosti na to, aby sa ľahšie rozvíjali než že by som mal ovplyvňovať z pozície veľkosti ich rozhodovanie.

TOMÁŠ URBANÍK

Foto: J.M., internet

KYSUCKÝ ŠPORT