stafeta-mieru

BLÍŽI SA ŠTAFETA MIERU 2022 – PROPOZÍCIE V TEXTE

🔥ŠTAFETA MIERU – 23. JÚNA 2022🔥
BEH JE PRE KAŽDÉHO – PRIDAJTE SA TIEŽ
Už viac ako 120 rokov si 23. júna športový svet pripomína založenie Medzinárodného olympijského výboru (1894) a obnovenie antických olympijských hier. Od roku 1948 oslavujeme v tento deň „Medzinárodný olympijský deň“ do ktorého sa zapájajú milióny ľudí po celom svete. Pridajte sa tiež! 💯
Pozývame každého, kto chce urobiť niečo pre seba, svoje zdravie, imunitu, dobrý pocit a podporiť nesmrteľné myšlienky olympizmu vo svete.
„Štafeta mieru“ vznikla prirodzene ako podpora rozhodnutia Medzinárodného olympijskeho výboru, ktorý k trom pilierom aktivít propagujúcich Olympizmus („Pohyb, vzdelanie, poznávanie.“) pridal tento rok aj štvrtý pilier – Spoločne za mier vo svete.
„Štafeta mieru“ je súčasťou podujatí osláv Olympijskeho dňa, ktoré sa v mesiacoch máj a jún konajú na našich školách, športových a kultúrnych podujatiach a do ktorého sa môže zapojiť skutočne každý! 👍
Vo štvrtok 23. júna 2022 Atletický ovál Čadca od 9.00 h do 19.00 h
Otvárací ceremoniál od 10.00 h
Súčasťou podujatia budú sprievodné akcie a aktivity pre deti, mládež aj dospelých.👍
🔥Heslo: „Pridaj svoj diel za zdravie a mier.“🔥

ŠTAFETA MIERU – PROPOZÍCIE

23. jún 2022, Atletický ovál Čadca 

 

Účasť a súťaženie Štafety mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a ustanoveniami týchto Propozícií.

 

🔥TERMÍN KONANIA

Štvrtok, 23. jún 2022

🔥MIESTO KONANIA

Atletický ovál Čadca od 9.00 h do 19.00 h, Slovenská republika

🔥OTVÁRACÍ CEREMONIÁL

Ateltický ovál Čadca o 10.00 h

🔥HLAVNÁ DISCIPLÍNA 

„Štafeta mieru“

  • pre širokú verejnosť. Minimálna podmienka je odbehnúť 400 m (okruh).

„Štafetka“

  • pre deti do 10 rokov. Minimálne odbehnúť 100 m.

 

🔥SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY ŠTAFETY MIERU

Štafeta mieru pre školy, športové kluby a pod.

5 alebo 10 členné družstvo zabehne 4000 m (5 x 800 m resp. 10 x 400 m).

KATEGÓRIE

Rodinná štafeta – mama, oco, dcéra, syn.. Prípadne iná kombinácia J

 

Stredné školy:

študenti 1-2 ročníka,

študenti 3-4 ročníka,

výber školy chlapci,

výber školy dievčatá,

výber školy mix.

Môže štartovať niekoľko tímov v každej kategórie z jednej školy

 

Základné školy

Žiaci 5-6 ročníka,

Žiaci 7-8-9 ročník,

výber školy chlapci,

výber školy dievčatá

Výber školy mix

Môže štartovať niekoľko tímov v každej kategórie z jednej školy

 

Športová verejnosť

18 až 30 rokov

Muži

Ženy

Mix

 

Do 40 rokov

Muži

Ženy

Mix

 

Do 50 rokov

Muži

Ženy

Mix

 

Do 60 rokov

Muži

Ženy

Mix

 

Nad 60 rokov

Muži

Ženy

Mix

Školy, kluby, spolky, spoločnosti, spoločenstvá, firmy, úrady, všetci, ktorí zložia tím pre štafetu mieru nech zašlú jednoduchú prihlášku s menami súťaženej štafety (môžu mať aj viac tímov), rokom narodenia  do 21. 6. 2022 na mail kysuckysport@gmail.com.com, alebo číslo +421 951 358 572, alebo zašlite správu na socialnej sieti Facebook pre Kysucký šport.

Jednotlivci, ktorí nám chcú uľahčiť prácu s vyplnením účastníckeho diplomu môžu zaslať svoju jednoduchú prihlášku s menom, rokom narodenia a dĺžkou trasy, ktorú budú chcieť zabehnúť.

ORGANIZÁTOR: Kysucký šport, o. z.

WEB: www.kysuckysport.sk

Facebook: Kysucký šport

Pozn.: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny prípadné doplnenie pravidiel počas preteku